Jacques Renoir a jeho hledání krásy

27.11.2019

Je až neuvěřitelné, kolik podob může mít Mercantour, podivuhodný národní park, který jako magnet přitahuje milovníky přírody. Před časem do těchto končin zavítal fotograf, filmař a výtvarník Jacques Renoir se svou ženou, básnířkou a filozofkou Claude Montserrat-Renoir. Z jejich turistické túry potom vznikl poetický cyklus Le lac (Jezero), který dnes obdivují návštěvníci galerií... S Jacquesem Renoirem, pravnukem slavného impresionistického malíře Augusta Renoira, jsme si povídali nejen o inspirativní přírodě, ale také o hledání a objevování skrytých krás našeho života...

© Jean Turco
© Jean Turco

Zůstaňme ještě na okamžik v Mercantouru, u atmosféry, která se odráží ve vašem cyklu Jezero (Le lac). Hlavní role tady hrají vodní hladina, obloha, odraz a lom světla. Byl to promyšlený záměr, nebo okamžitý impuls, náhoda?

Park Mercantour, jeho úchvatná horská krajina, má nevyčerpatelné náměty, využívané četnými fotografy. Pokud jde o mě, hledal jsem způsob, jak vyjádřit osobní vizi. Hodně jsem tápal, vzdával to, až jsem si položil otázku: co je to krajina? A na to bych měl odpovědět! Krajina je soubor materiálů; země, voda, kámen, dřevo atd. náhodně uspořádaných, jejichž krása je libovolně vnímána - horizont je vertikální a vidění panoramatické. A uvědomil jsem si, že jdeme krajinou! Jezera Mercantour jsme dosáhli po dvou hodinách chůze, já jsem si přál a náhoda tomu chtěla, že v ten den nebyl žádný závan větru, který by na hladině vytvářel vlnky, průhledná voda odrážela nebe a hrozivé mraky. Krátce před bouří jsem na snímcích zachytil odraz a lom...

 Z cyklu "Le lac"
Z cyklu "Le lac"

Náhoda... Jaké vůbec má místo ve vašem životě?

Náhoda může být váš spoluúčastník za podmínky, že ji podnítíte a budete pohotový!

Když zobrazujete krajinu, využíváte nejrůznější možnosti, které příroda nabízí (světlo, pohyb, tvary, materiály...). Existuje téma, které ještě čeká na vaše ztvárnění a pro něž budete hledat nové přístupy (takový tvůrčí sen)?

Každý námět, předmět si zaslouží pozornost. Musíte mu věnovat pohled!

Z cyklu "Mers"
Z cyklu "Mers"

Nestává se často, abych během rozhovoru upozorňovala na webové stránky svého hosta. Nyní to udělám ráda, protože stránky www.jaquesrenoir.com jsou výjimečné nejen svým designem, ale hlavně obsahem. Mimo jiné mě zaujala část věnovaná "Au-delà du regard ", pojmu, který má ve vaší tvorbě podstatné místo. Z myšlenek na dané téma jsem pro vás vybrala jednu z otázek "Je svět takový, jaký ho vnímáme"?

Koncept "Au-delà du regard" vychází z přístupu, který spočívá v pohledu za vnější okolnosti. Naše vize světa je formována naším vzděláním, naší kulturou, naší společností. Musíme se dívat více než je vidět, poslouchat více než je slyšet.

Empreintes
Empreintes
Empreintes
Empreintes
Collisions
Collisions

Ve svých fotografiích také představujete určitý půvab věcí, které pro nás už ztratily účel, svou cestu končí třeba v lisovně, na skládkách, ale přesto žijí díky vám dál - v galeriích, v cyklech Kolize a Otisky (Collisions et Empreintes). Plechovky od coly, staré plakáty, poznávací značky aut... Jak velkou inspirací jsou pro vás takové předměty?

Krása se skrývá na netušených místech jako je odpad, kovový šrot... Musíte vědět, jak ji objevit.

Málokdy novináři vynechávají otázky, týkající se vašich slavných předků. Já jenom připomenu, že historii rodiny jste bravurně popsal v biografickém románu Milostný obraz, který vyšel i v češtině a stal se také předlohou k filmu "Renoir". Co pro vás představuje Cagnes-sur-Mer a dům v Collettes dnes?

Naše kořeny jsou ponořeny do kolektivní paměti a místo slouží jako živná půda. Pro mě je tím místem Cagnes-sur-Mer, kde jsem se narodil a kde bydlel můj pradědeček, jehož sté výročí úmrtí si letos připomínáme.

"Les oliviers de Renoir"
"Les oliviers de Renoir"

Jaké jste měl pocity, když jste tady tvořil svou fotografickou báseň "Les oliviers de Renoir" (Renoirovy olivovníky)?

Staleté, tisícileté olivovníky rodinného sídla, které se stalo muzeem, tyto olivovníky, jimž hrozilo vykopání promotérem, ale byly zachráněny Renoirem, připomínají neustále přítomnost malíře. Zkroucené kmeny evokují utrpení starého muže sužovaného artrózou. Pro mě to jsou sochy, černá a bílá na mých fotografiích zdůrazňují sílu a vůli přežít.

Pojďme se na okamžik zastavit u pohybu. Z cyklu La Danse ("Tanec") je jasné, že autor má pro pohyb velký cit a také je tudíž jasné, že proměna filmaře ve fotografa byla docela jednoduchá... Mýlím se?

Moje vzdělání filmaře hraje převažující roli ve fotografické interpretaci. Přechod z pohyblivého obrazu na nehybný je výzvou, ale také trumfem.

z cyklu "La Danse"
z cyklu "La Danse"

V jednom z rozhovorů jste řekl, že ve své tvorbě chcete propojovat různé druhy umění. Která z uměleckých disciplin je vám nejbližší? Malířství, sochařství, grafika...?

Také jsem tím, kdo je nazýván výtvarným fotografem, protože mě ovlivňují rozmanité umělecké formy: film, malba, sochařství, rytina... ale také literatura.

Z cyklu "Empreintes"
Z cyklu "Empreintes"

Už v úvodu jsem se zmínila, že vaše manželka, Claude Montserrat-Renoir, je filozofka, básnířka, spisovatelka. Do jaké míry se vaše profese vzájemně prolínají a ovlivňují?

Moje manželka, Claude Montserrat-Renoir, je filozofka a autorka. Je jisté, že to má vliv na mou práci, společně jsme pracovali na portfoliích "Le Lac" a " La petite ontologie du reste". Máme paralelní tvůrčí přístupy, které se navzdory zdravému rozumu, setkávají!

V těchto dnes se mohou milovníci výtvarného umění s vaší tvorbou seznámit také v Praze - v Galerii Nová síň, kde se do 1. prosince koná výstava "Franta, Jacques Renoir, Pavel Brunclík". Pokud jste měl možnost Prahu trošku poznat - máte pocit, že by pro vaši tvorbu mohla být také inspirativní?

Není to poprvé, co vystavuji v České republice, v roce 2009 to bylo v Brně, v Galerii Plamínek, v roce 2010 v Praze, ve Francouzském institutu a dnes, v dobré společnosti, v galerii Nova Síň. Praha je krásné město, které neznám dobře, ale sním o tom, že když zůstanu déle, udělám jeho "portrét".

Jacques Renoir a Claude Montserrat-Renoir
Jacques Renoir a Claude Montserrat-Renoir


Jacques Renoir 

  •    Absolvent Národní školy fotografie a filmů Louise Lumiéra.
  •    Asistent nejrenomovanějších režisérů a kameramanů ( Vadim, Claude Sautet, Granier   Deferre,Edouard Molinaro, Lewis Gilbert, John Frankenheimer.
  •   Zvědavost objevovat svět ho přivedla na loď Calypso a pro Yvese Cousteaua potom pracoval jako kameraman a režisér, realizoval slavný tv seriál (4 nominace a jedna cena Emmy).
  •   Následovaly velké reportáže pro televizi: Bangladéš, Severní Korea,Libanon...
  •   Po návratu do Francie se vrací k filmu a televizním seriálům.
  •   Je autorem biografického románu o Renoirovi a jeho blízkých "Milostný obraz" ("Le tableau Amoureux"), který se stal předlohou filmu "Renoir" s Michelem Bouquetem v roli Augusta Renoira.
  •   Od roku 2005 se věnuje výtvarné fotografii v přístupu nazvaném "Au-delà du Regard".
  •   Pracuje na různých tématech: Ateliéry umělců, Renoirovy olivovníky, akt, stín a světlo, cestovní črty, tanec a pohyb, reliéf, materiály v krajině...
  •   Následuje řada výstav ve Francii a v zahraničí, jeho tvorbu prezentuje Galerie Capazza a galerie Beddington Fine Art .


Foto zdroj: © Jacques Renoir, © Jean Turco a archiv Jacquese Renoira

Připravila: Stanislava Bezděčková